04 July 2012

Aqidatul hayyah

Syed Qutb berkata :
“Dunia Islam tidak akan tidur setelah kebangkitannya, dan tidak akan mati dunia Islam ini setelah kebangkitannya, kalau ia ditakdirkan mati, maka ia akan mati. Namun, tidak akan mati Aqidatul Hayyah (Pegangan hidup- Islam) yang memimpin pertempuran, kerana ia dari roh Allah, dan Allah itu, hidup dan tidak akan mati.”

No comments: