15 May 2012

Hidup

Kenapa dijaja dakwah itu beban,
Sedang dakwah adalah kehidupan?

Adakah bernafas itu beban?
Tidak,
Melainkan anda ada penyakit berkaitan.
Senaraikan semua etiology of dyspnea.
Bila anda dapati bernafas itu beban.

Senaraikan juga semua penyakit daie,
Bila anda mula rasa dakwah itu beban.

Hiruplah udara kehidupan,
selagi dakwah dikandung badan.

No comments: