05 January 2012

Daie yang dilupakan

Seakan-akan seorang da'i ditangisi
oleh kaum kerabatnya.

Dan seakan-akan kaumnya bangkit
lalu berkata, "Temuilah dia,

tanyailah dia, ajaklah dia berbicara,
gerakkanlah dia, ajarilah dia,

tuntunlah dia, arahkanlah dia,
rebahkanlah dia, pejamkanlah dia,

segerakanlah keberangkatannya,
segerakanlah jangan kamu tahan dia.

Angkatlah dia, mandikanlah dia,
kafanilah dia, berilah dia kapur barus."


Apabila dia telah dibungkus dalam kain kafan,
mereka berkata, "Angkatlah dia,

usunglah dia di atas keranda kematian,
hantarkanlah dia."


Dan apabila mereka telah mensalatkannya,
dikatakan,"Marilah kita kuburkan dia."

Dan apabila mereka telah memasukkannya
ke dalam kuburan, mereka meninggalkannya.

Mereka meninggalkannya di dalam tanah
yang ditinggikan lagi memberatinya.

Mereka menjauhkannya, meninggalkannya
menyendirikannya, menunggalkannya.

Mereka berpamitan dengannya, berpisah dengannya,
menyerahkannya, dan meninggalkannya.Lalu mereka berpaling darinya, dan membiarkannya
seakan-akan mereka tidak mengenalnya.


-kitab Raqaiq-
Muhammad Ahmad ar-Rasyid

No comments: