03 September 2010

=


Ciri – Ciri Individu Yang Telah Mencapai Kesempurnaan Kendiri

Mengikut Maslow manusia yang  mempunyai kesempurnaan kendiri merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikan pontesinya. Ciri – ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah, antaranya :

  • Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan kebajikan orang lain. (akhlaq yang mantap + itsar)
  • Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan. (akhlaq yang mantap)
  • Mempunyai pegangan hidup yang kukuh, jujur, bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak popular. (aqidah yang sejahtera)
  • Tidak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti fesyen, adat resam, dan seumpamanya. (mujahadah=menguasai diri)
  • Seronok bersama kawan – kawan tetapi tidak bergantung kepada mereka. (mampu bekerja=berdikari)
  • Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru. ( can't translate this )
  • Bersikap objektif. (objective-oriented, bukan program-oriented)

1 comment:

Anonymous said...

nice...thumb up!!!