06 January 2010

tua

aku cuma orang tua,


yang mahu menurunkan ilmu,


kepada generasi selepasku,


tentang bagaimana mahu meneruskan hidup di dunia ini,


berlandaskan perintah Agung dari langit,


dengan cara yang sepatutnya,


dengan neraca Ilahi,


bukan neraca hambaNya.


salahkah aku?